Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων στην αντικατάσταση τμήματος κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της πόλης, θα συνεχίσει την διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές Λάρσου και Θέρμα και αύριο 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή.

Ζητάμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι λόγω επισκευής έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή, αύριο Παρασκευή 15/12/2017 από ώρα 08:00 έως 14:00, θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα του παραπάνω δρόμου, μεταξύ των οδών Ξάνθου – Φιλικών.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Προκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΛΕΣΒΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι με το υπ’αριθ. 3563/28-11-2017 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση της κάλυψης 20 θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ.

Επισυνάπτουμε για ενημέρωση σας σχετικό αρχείο.

Για το όλο θέμα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Αντώνης Γιαννάκης δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της πρόσληψης των 20 εργαζομένων είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών μας. Όμως η προσπάθεια δεν θα σταματήσει εδώ, σύντομα η ΔΕΥΑΛ θα διασφαλίσει πιστώσεις για την υποβολή νέου αιτήματος πρόσληψης επιπλέον μόνιμου προσωπικού».

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑ Λέσβου στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της σ’ όλο το νησί, ενημερώνει ότι οι δημότες του Δήμου Λέσβου από την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 εξυπηρετούνται σε νέο διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του Εμπορικού Κέντρου που στεγάζονται και άλλες υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Με σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό, η ΔΕΥΑΛ διαμόρφωσε το χώρο όπου στεγάζονται τα δύο Τμήματα Καταναλωτών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται για θέματα σχετικά με χρεώσεις καταναλώσεων νερού τρέχουσας χρήσης ή προηγούμενων ετών, και οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συνδέσεις με δίκτυο ύδρευσης στον ίδιο χώρο.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι ακόμη μια προσπάθεια ένταξης μεγάλου έργου στην Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 από τη ΔΕΥΑΛ είχε αίσιο τέλος.

Ένα πάγιο αίτημα των δημοτών και δημοτικών αρχών η πράξη «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ», προϋπολογισμού 12.630.500 € εντάχθηκε για υλοποίηση από τη ΔΕΥΑ Λέσβου.

Για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε ότι όταν η προσπάθεια είναι συλλογική και προγραμματισμένη για την υλοποίηση ενός στόχου, μόνο θετικά αποτελέσματα υπάρχουν.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πολλές ευχαριστίες μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου για την αγαστή συνεργασία της και τη σημαντική βοήθεια της σε κάθε προσπάθεια μας.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 11-10-2017 θα εκτελέσει εργασίες επισκευής του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων επί του κεντρικού δρόμου (ΔΕΗ) προς Χάνια στην Καλλονή από Ανθοπωλείο Σαμίου έως και το κατάστημα της ΔΕΗ.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός και θα επέλθουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 βδομάδες περίπου.

Εφιστούμε τη προσοχή στο κοινό και ζητάμε την κατανόηση του για την όχληση που θα δημιουργηθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Προκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας:"Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Ευεργέτουλα Πλωμαρίου, Λουτρών", με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Προκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης, με προϋπολογισμό εργασιών 3.550.000,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι λόγω υπερβολικών καταναλώσεων στην περιοχή των Αλυφαντών και την μη επάρκεια της δυνατότητας υδροδότησης της παραπάνω περιοχής θα γίνεται διακοπή υδροδότησης κατά τις νυχτερινές ώρες (23:00 έως 7:00) εναλλάξ ως ακολούθως:

Α.

1. Βόρειο τμήμα της κοινότητας Αλυφαντών

2. Παγανή

3. Στρατόπεδα Παγανής

Β.

1. Νότιο τμήμα της κοινότητας Αλυφαντών

2. Αγιος Νεκταριος Αλυφαντων

3. Γαϊδαρανήφορος

4. Πυργί

5. Λακέρδα

Ζητούμε την κατανόηση σας και την όσο δυνατόν περιορισμένη χρήση του νερού.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10 Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000 €.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενημερώνει για την απόφαση του προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, σε σχέση με την πλήρωση των δύο -2- θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων.

Μεταβείτε στη Γνωστοποίηση

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι από τις πρώτες ώρες που σημειώθηκε ο σεισμός στις 12-6-2017 η ΔΕΥΑΛ προέβη στη διενέργεια ελέγχου στις πληγείσες περιοχές Πολιχνίτου - Πλωμάρι στη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης (γεωτρήσεις, πηγές υδροληψίας, δικτύου διανομής πόσιμου νερού) συστημάτων απολύμανσης – χλωριώσεις, συστημάτων αποχέτευσης καθώς και στην διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων μετά από κατάλληλες δειγματοληψίες για τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των μέχρι σήμερα δειγμάτων είναι σε συμμόρφωση νέου ΚΥΑ Υ2/2000/01 περί της ποιότητος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΛ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Ενημέρωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι οι σελίδες υπολογισμού κόστους της ιστοσελίδας μας, είναι πλέον ενημερωμένες με τις τιμές για το έτος 2017.

Δείτε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι με την υπ'αριθμ. 459/2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, εγκρίθηκαν οι νέες τιμές ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2017.

Μεταβείτε στο κείμενο της σχετικής απόφασης, και στους πίνακες τιμών

 

Διατραπεζική εξόφληση λογαριασμών

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑ Λέσβου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης μέσω τραπέζης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το προφίλ της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) συστάθηκε ως ΔΕΥΑ Μυτιλήνης το 1984 σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, και μετονομάστηκε σε ΔΕΥΑ Λέσβου το 2011, βάση του ΦΕΚ 868/17-05-2011, σε συμφωνία με τον Νόμο Καλλικράτη. Είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή –μη κερδοσκοπικό- χαρακτήρα και σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου, σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της».

Τα όρια ευθύνης της ΔΕΥΑΛ εξακολουθούν να είναι τα όρια της πόλης της Μυτιλήνης (όπως προ Καλλικράτη), αλλά στα πλάισια της στενής συνεργασίας της επιχείρησης με το Δήμο Λέσβου συμβάλλει στη διευθέτηση θεμάτων ύδρευσης και αποχεύτευσης, όπου αλλού ανά το Δήμο έχει τη δυνατότητα.

Επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσίες Ύδρευσης

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου φροντίζει για την υδροδότηση όλης της διευρυμένης περιοχής της πόλης της Μυτιλήνης, ήτοι: Μυτιλήνη, Αγ.Μαρίνα, Αλυφαντά, Αφάλωνα Λουτρά, Μόρια, Παμφίλα, Παναγιούδα και Ταξιάρχες, όπως επίσης και οικισμούς και τις στρατιωτικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Το νερό που προσφέρει είναι υψηλής ποιότητας, ελέγχεται καθημερινά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του, και προέρχεται κυρίως, από τις πηγές «Ύδατα», που βρίσκονται στη περιοχή μεταξύ Συκούντας και Ντίπι.

Ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο ύρδευσης

Επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσίες Αποχέτευσης

 

Η πόλη της Μυτιλήνης μέχρι και το 1990 αποχέτευε σε παντορροϊκό δίκτυο, το οποίο κατέληγε στη θάλασσα, από την περιοχή «Μακρύ γιαλού» μέχρι την περιοχή «Καλαμιάρη».

Από το 1990 άρχισε η κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης που σήμερα ανέρχεται στο 55% περίπου του συνόλου του δικτύου αποχέτευσης της Μυτιλήνης.

Επιστροφή στην κορυφή

O Βιολογικός Καθαρισμός

 

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου.

Η περιοχή των Εγκαταστάσεων βρίσκεται βόρεια της Μυτιλήνης σε απόσταση 1,5 χλμ. από τα όρια της πόλης, και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρά-Τεπέ (Μαυροβούνι).

Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή στην κορυφή